Tremíny stretnutí MK Zobor Amavet klub č.836 Nitra v roku 2007

Miesto konania CVČ Domino, Štefánikova 63, Nitra
Čas stretnutia 16:30 - 18:00
 
18. január 2007
8. február 2007
1. marec 2007
22. marec 2007
12. apríl 2007
3. máj 2007
31. máj 2007
14. jún 2007
13. september 2007
4. október 2007
8. november 2007
29. november 2007
13. december 2007