Modelársky klub ZOBOR - Nitra


   Modelársky klub "ZOBOR" Modelársky klub Zobor je členom AMAVET-u (Asociácia pre mládež, vedu a techniku) pod číslom 836. Vznikol vo februári 1997 náhodným stretnutím priateľov plastikového modelárstva v centre voľného času Domino v Nitre počas výstavy plastikových modelov žiakov modelárskeho krúžku v CVČ Domino, ktorý viedol pán Bc. Martin Mikuláš. Klub vznikol spoluprácou s krúžkom plastikových modelárov pri VÚ 2629 Nitra a modelárskymi nadšencami z miest Nitra, Bratislava, Zlaté Moravce a Želiezovce. Doteraz má vo svojich radoch viac ako 50 členov, ktorí sa venujú plastikovému a papierovému modelárstvu.
Medzi zakladajúcich členov klubu patria: Predseda klubu: Mgr. Martin Mikuláš Zástupca vedúceho klubu: Mgr. Jaroslav Vnuk Ing. Pavol Moravčík, Ing. Peter Malovič, Martin Nemček, Juraj Mikuláš, Ivan Ligač, Milan Vnuk, Jozef Horňák, Jozef Brezina, Peter Hřib, Martin Salaj, Vladimír Barvínek, Mgr. Pavol Ovečka, Tomáš Malovič, Ivan Kruták, Ladislav Rezák, Michal Rezák, Ivan Šabík a mnohí ďalší.
Členovia klubu sa stretávajú jeden krát do mesiaca v klubovni CVČ Domino na stretnutiach počas ktorých si vymieňajú podklady k jednotlivým modelom, vymieňajú si skúsenosti z výstav a súťaží. Počas týchto stretnutí sa tiež pripravujú na výstavy a súťaže ktorých sa zúčastňujú. Medzi najviac úspešných patria: Mgr. Martin Mikuláš, Juraj Mikuláš, Ladislav Rezák, Ladislav Korček, Mgr. Jaroslav Vnuk, Ing. Peter Malovič. Počas pôsobenia v plastikovom modelárstve klub zorganizoval už 9 ročníkov súťaže "Cena primátora mesta Nitry", ktorá si u modelárov vyslúžila veľmi vysoký kredit na celom Slovensku. Súťaže sa pravidelne zúčastňujú kluby z Partizánskeho, Bratislavy, Nových Zámkov, Dunajskej Stredy, Trenčína, Prievidze,Bratislavy, Rožňavy ale aj zahraničný modelári najmä z Českej republiky, Maďarskej republiky a Rakúska. Ako klub sme zorganizovali v roku 1999 poznávací zájazd do expozície vojenského múzea vo Viedni. Aby sa nezabúdalo ani na mládež, členovia klubu vedú krúžky plastikových modelárov v CVČ Domino v Nitre a pravidelne organizujú medziklubové súťaže a výstavy mládeže. Každoročne organizujeme Majstrovstvá Slovenska v plastikovom modelárstve žiakov základných škôl členov AMAVET-u, ale tiež aj oblastné majstrovstvá modelárov. Medzi ďalšie aktivity klubu patrí aj družobná činnosť s modelármi zo zahraničia. Úzke kontakty a styky máme modelárskym klubom v Mosonmagyaróvári v Maďarsku, vo Viedni a s klubom Spinier v Kraljeve v Juhoslávii. Každoročná súťaž "Cena primátora mesta Nitry" sa koná v druhej polovici mesiaca október.

Kontaktná adresa: Mgr. Martin Mikuláš
mobil: 0903 967578 - vedúci klubu Zobor
Mgr. Jaroslav Vnuk
mobil: 0904 246374 - zástupca vedúceho,