Tremíny stretnutí MK Zobor Amavet klub č.836 Nitra v roku 2006

Miesto konania CVČ Domino, Štefánikova 63, Nitra
Čas stretnutia 16:30 - 18:00
Vedúci Mgr. Martin Mikuláš
Zástupca Vedúceho Mgr. Jaroslav Vnuk
 
19. január 2006
16. február 2006
16. marec 2006
6. apríl 2006
4. máj 2006
25. máj 2006
15. jún 2006
14. september 2006
12. október 2006
16. november 2006
14. december 2006