Tremíny stretnutí MK Zobor Amavet klub č.836 Nitra v roku 2005

Miesto konania CVČ Domino, Štefánikova 63, Nitra
Čas stretnutia 16:30 - 18:00
Vedúci Mgr. Martin Mikuláš
Zástupca Vedúceho Mgr. Jaroslav Vnuk
 
13. január 2005
3. február 2005
24. február 2005
17. marec 2005
7. apríl 2005
28. apríl 2005
19. máj 2005
9. jún 2005
8. september 2005
29. september 2005
20. október 2005
10. november 2005
15. december 2005