Tremíny stretnutí MK Zobor Amavet klub č.836 Nitra v roku 2004

Miesto konania CVČ Domino, Štefánikova 63, Nitra
Čas stretnutia 16:30 - 18:00
Vedúci Mgr. Martin Mikuláš
Zástupca Vedúceho Mgr. Jaroslav Vnuk
 
8. január 2004
29. január 2004
19. február 2004
18. marec 2004
1. apríl 2004
22. apríl 2004
13. máj 2004
3. jún 2004
24. jún 2004
9. september 2004
30. september 2004
21. október 2004
18. november 2004
16. december 2004