AMAVET - asociácia pre mládež, vedu a techniku

a Modelársky klub ZOBOR v Nitre

Vás pozývajú na výstavu a burzu všetkých druhou modelov

"Cena primátora mesta Nitry" VI. ročník

Dátum konania: 28. októbra 2000 (sobota)

Miesto konania: DOMINO CVČ, Štefánikova tr. 63, Nitra

Časový harmonogram výstavy:

7.30 - 10.00 preberanie modelov do výstavy, výdaj stolov

10.00 - 10.15 otvorenie výstavy

10.15 - 13.30 burza, výstava a sprievodné programy*

13.30 - ukočenie a odovzdanie pamätných diplomov a sponzorských cien

Vstup zdarma !

Každý účastník, ktorý prinesie model na výstavu obdrží památný diplom.

Vek vystavujúcich a počet modelov nie je obmedzený. Pre záujemcov o kúpu modelov budú k dispozícii stánky modelárskych predajcov (skoro pravidelne sa zúčastňujú takí predajcovia ako TRI TRADE, JM PRESS, Zlínek, BORNIT, Angus, Skoláčik a iné) a burza jednotlivcov. Na záver výstavy vyhodnotia sponzori najkrajšie modely, ktorým odovzdajú ceny a diplomy.

*sprievodné programy: premietanie videofilmov, v prípade dostatočného záujmu je možné navštíviť Nitrianske mestské múzeum historických vozidiel.

sponzori výstavy: HT model Poprad, M-Plus s.r.o. Bratislava,

Informácie na tel. čísle: Bc.Martin Mikuláš ~ 087/7720049, 0903 967578

Ing. Pavol Moravčík ~ 087/7413 016

Ing. Peter Malovič ~ 07/5441 6082

Bc. Jaroslav Vnuk ~ 0903 235313

V Nitre, 25. 7. 2000