E14Y "Glen" - Fujimi
Názov:E14Y "Glen" väčší obrázok - 57kB
Výrobca:Fujimi
Mierka:1/72
Katalógové číslo:C-26
Počet dielov:49, čírich:2
Počet verzií:8
Rozmery:dĺžka:120mm  rozätie:151
Cena:približná cena:600,-Sk


20kB

115kB

113kB

125kB

73kB
Lirteratúra:
APKR č.33 (výkres, foto, farebné bokorysy)